3270
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3270
Liten oppgang i konsumet
statistikk
2008-06-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmai 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten oppgang i konsumet

Konsumet av varer gikk opp med 0,2 prosent fra april til mai, til tross for en betydelig nedgang i bilkjøp og elektrisitetskonsum.

Den sesongjusterte varekonsumindeksen viser at konsumet av mat- og drikkevarer gikk opp med 0,8 prosent fra måneden før, og at konsumet av andre varer som fritidsutstyr, bøker, klær og sko samlet sett gikk opp med 2,1 prosent. Det var en markert nedgang i konsum av elektrisitet, brensel og fjernvarme på 6,8 prosent.

Bilsalget til husholdninger gikk også kraftig ned i mai, og var 7,5 prosent lavere enn i april. Samtidig gikk konsumet av bensin noe opp. Nedgangen samlet for kjøp av biler og bensin og så videre var 3,9 prosent.

Totalt varekonsum i mai var 2,9 prosent høyere enn varekonsumet i mai 2007.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk. Den blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin og annen handel hos bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, mai 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Mai 2007-mai 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
2007        
Mai  148,8 0,0  147,6 6,4
Juni  154,1 3,5  160,6 10,3
Juli  151,4 -1,7  151,2 7,8
August  151,5 0,0  156,6 7,6
September  153,4 1,2  143,8 5,0
Oktober  153,2 -0,1  152,9 10,5
November  154,4 0,7  157,9 8,7
Desember  153,3 -0,7  195,1 4,5
2008        
Januar  150,9 -1,6  144,0 0,7
Februar  154,0 2,1  138,4 7,9
Mars  153,8 -0,1  141,9 -5,4
April  153,3 -0,3  148,2 11,9
Mai  153,6 0,2  151,9 2,9
1  Merk at indeksene er revidert.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB