3272
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3272
Omtrent uendret konsum i april
statistikk
2008-05-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenapril 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omtrent uendret konsum i april

Konsumet av varer var omtrent uendret fra mars til april, viser den sesongjusterte varekonsumindeksen. Kjøp av biler og bensin trakk indeksen ned, samtidig som det var vekst i konsumet av matvarer.

Ulik plassering av påsken i fjor og i år medfører at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte tallene.

Kjøp av biler og bensin gikk ned med vel 2,5 prosent fra mars til april. Tallet på antall nyregistrerte biler, som er kilden til dette konsumet, var relativt høyt i april. Men når en korrigerer for påsken, var det en sesongjustert nedgang. Også salget av drivstoff gikk ned fra mars til april.

Konsumet av mat- og drikkevarer økte med 0,8 prosent i april. Samtidig var det en svak nedgang i konsumgruppa ”andre varer”. I denne gruppa var det størst nedgang i kjøp av klær og sko, mens kjøp av møbler og hvitevarer samt foto- og IT-utstyr gikk noe opp.

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk opp med nesten 1,5 prosent. Konsumet av elektrisitet økte, mens konsumet av brensel gikk ned.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, april 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. April 2007-april 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2007        
April  149,8 -0,6  133,1 4,0
Mai  150,3 0,3  148,6 5,6
Juni  154,4 2,8  161,9 9,5
Juli  152,0 -1,6  152,4 7,2
August  152,1 0,1  157,9 7,0
September  154,0 1,2  144,7 4,3
Oktober  153,8 -0,1  153,8 9,6
November  154,9 0,7  158,5 7,6
Desember  154,1 -0,5  196,1 3,6
2008        
Januar  151,9 -1,4  144,3 0,7
Februar  154,8 1,9  138,8 8,0
Mars  154,7 0,0  142,3 -5,6
April  154,4 -0,2  148,8 11,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB