3274
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3274
Noe lavere varekonsum
statistikk
2008-04-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenmars 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Noe lavere varekonsum

Sesongjusterte tall viser en nedgang i varekonsumet på 0,5 prosent fra februar til mars. Størst var nedgangen i kjøp av møbler og hvitevarer.

Ulik plassering av påsken i fjor og i år medfører at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte tallene.

Fra februar til mars gikk konsumet av varer i gruppen ”andre varer”, som inneholder blant annet klær, sko, hvitevarer, møbler og fritidsartikler, ned med 1,2 prosent. Møbler og hvitevarer gikk ned med 8,3 prosent, etter en sterk vekst fra januar til februar. Kjøp av klær og skotøy var omkring uendret fra februar til mars.

Fra februar til mars gikk konsumet av mat- og drikkevarer ned med 0,5 prosent.

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk opp 4,8 prosent fra februar til mars ifølge de sesongjusterte tallene, mens kjøp av biler og bensin gikk ned med 0,6 prosent.

I mars var husholdningenes totale varekonsum 5,6 prosent lavere enn i mars 2007. Denne nedgangen må sees i sammenheng med påsken, som i fjor var i april.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, mars 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Mars 2007-mars 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2007        
Mars  152,2 1,3  152,0 8,8
April  150,5 -1,1  134,4 5,1
Mai  151,7 0,7  150,0 6,6
Juni  156,2 3,0  163,4 10,5
Juli  154,1 -1,3  154,1 8,3
August  153,9 -0,1  159,2 7,9
September  155,6 1,1  146,0 5,2
Oktober  155,3 -0,2  155,1 10,5
November  156,5 0,7  160,0 8,6
Desember  155,6 -0,5  197,7 4,4
         
2008        
Januar  153,2 -1,6  145,9 0,7
Februar  156,0 1,9  140,3 8,1
Mars  155,3 -0,5  143,5 -5,6
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB