3276
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3276
Kraftig økning i varekonsumet
statistikk
2008-04-03T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenfebruar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig økning i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser en økning i varekonsumet på 2 prosent fra januar til februar. Kjøp av klær og sko, møbler og hvitevarer bidro sterkt til veksten.

Fra januar til februar gikk konsumet av grupperingen ”andre varer”, som inneholder blant annet klær, sko, hvitevarer, møbler og fritidsartikler, opp med 3,3 prosent. Møbler og hvitevarer økte med 7,6 prosent, mens kjøp av klær og skotøy økte med 4,5 prosent.

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk derimot ned med 0,8 prosent fra januar til februar, ifølge de sesongjusterte tallene. Konsumet av biler og bensin gikk opp med 2,3 prosent fra måneden før, mens konsumet av mat- og drikkevarer gikk opp med 0,6 prosent..

I februar 2008 var husholdningenes totale varekonsum 8,1 prosent høyere enn i februar 2007. Økningen var spesielt stor i gruppen ”andre varer”, som lå mer enn 11 prosent over februar i fjor. Mat, drikkevarer og tobakk hadde 8,7 prosent økning. Bilsalget var også meget høyt i februar 2008 og økte med 6,5 prosent fra februar 2007.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, februar 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Februar 2007-februar 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2007        
Februar  150,3 -1,8  129,8 7,9
Mars  151,8 1,0  152,0 8,8
April  150,4 -0,9  134,4 5,1
Mai  151,6 0,8  150,0 6,6
Juni  156,1 3,0  163,4 10,5
Juli  154,2 -1,3  154,1 8,3
August  154,1 -0,1  159,2 7,9
September  155,9 1,2  146,0 5,2
Oktober  155,4 -0,3  155,1 10,5
November  156,6 0,8  160,0 8,6
Desember  155,8 -0,6  197,7 4,4
         
2008        
Januar  153,0 -1,8  145,9 0,7
Februar  156,1 2,0  140,3 8,1
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB