3278
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3278
Varekonsumet ned i januar
statistikk
2008-02-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjanuar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varekonsumet ned i januar

Varekonsumet gikk ned med 1,7 prosent fra desember 2007 til januar 2008. Det var spesielt stor nedgang i kjøp av biler og i bruk av elektrisitet og brensel. Ser en bort fra disse to varegruppene, sank varekonsumindeksen med 0,6 prosent.

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk ned med hele 8,6 prosent fra desember i fjor til januar i år, ifølge de sesongjusterte tallene. Bruk av brensel sank mer enn bruk av elektrisitet.

Kjøp av biler og bensin gikk ned med 4,1 prosent fra desember til januar.

Konsumet av varer i gruppa ”andre varer” gikk også ned i januar. Nedgangen på 1,3 prosent skyldes i stor grad nedgang i kjøp av klær og sko samt møbler og hvitevarer. For de andre varene i gruppa var det kun mindre endringer.

Konsumet av mat og drikke gikk opp med 0,4 prosent fra desember til januar.

Varekonsumet økte med 0,9 prosent fra januar i fjor til januar i år. Det er den svakeste årsveksten på lenge, og skyldes mindre kjøp av biler. Bilsalget var meget stort i januar 2007, og ser en bort i fra bilkjøpet, var varekonsumet 4,5 prosent høyere januar i år sammenliknet med januar 2007.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, januar 2008. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Januar 2007-januar 2008. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned
året før
2007        
Januar  152,7 3,2  144,5 10,5
Februar  150,4 -1,5  129,8 7,9
Mars  151,8 0,9  152,0 8,8
April  150,4 -0,9  134,4 5,1
Mai  151,6 0,8  150,0 6,6
Juni  156,2 3,0  163,4 10,5
Juli  154,2 -1,3  154,1 8,3
August  154,1 -0,1  159,2 7,9
September  155,9 1,2  146,0 5,2
Oktober  155,4 -0,3  155,1 10,5
November  156,6 0,8  160,0 8,6
Desember  155,6 -0,6  197,7 4,4
2008        
Januar  152,9 -1,7  145,9 0,9
1  Merk at indeksene er revidert.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB