3280
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3280
Nedgang i varekonsumet i desember
statistikk
2008-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksendesember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet i desember

Sesongjusterte tall viser en nedgang i varekonsumet på nærmere 1 prosent i desember, etter en tilsvarende økning fra oktober til november. Det var nedgang i forbruk av de fleste varegrupper, med unntak av kjøp av biler og drivstoff.

Kjøp av biler og bensin økte med 1,7 prosent, mens husholdningenes konsum av mat og drikke gikk ned med 0,7 prosent fra november til desember.

Fra november til desember var det en nedgang i husholdningenes forbruk av elektrisitet og brensel på 4,5 prosent. Dette er tredje måned på rad at forbruk av elektrisitet går ned.

Husholdningenes konsum av ”andre varer” gikk også ned. Nedgangen var på 1,5 prosent fra måneden før. Forbruket av de aller fleste varene i denne grupperingen gikk ned fra november til desember, dette gjaldt også kjøp av klær og sko.

I desember 2007 lå varekonsumindeksen 4 prosent høyere enn desember året før. Elektrisitetskonsumet var 9,6 prosent høyere, mens kjøp av biler og bensin var nesten 1 prosent lavere. Til sammenlikning var konsumet av matvarer nesten 2 prosent høyere i desember 2007 enn i desember 2006.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin med videre fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, desember 2007. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Desember 2006-desember 2007. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned
året før
2006        
Desember  148,2 2,4  189,3 3,9
2007        
Januar  151,0 1,8  144,5 10,5
Februar  150,3 -0,4  129,8 7,9
Mars  151,9 1,0  152,0 8,8
April  150,4 -1,0  134,4 5,1
Mai  151,8 0,9  150,0 6,6
Juni  156,3 3,0  163,4 10,5
Juli  154,4 -1,2  154,1 8,3
August  154,3 0,0  159,2 7,9
September  156,1 1,2  146,0 5,2
Oktober  155,5 -0,4  155,1 10,5
November  156,8 0,8  160,0 8,6
Desember  155,3 -0,9  196,8 4,0
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB