3282
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3282
Varekonsumet opp igjen i november
statistikk
2008-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksennovember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varekonsumet opp igjen i november

Sesongjusterte tall viser en vekst i varekonsumet på nærmere 1 prosent i november, etter at det gikk ned fra september til oktober. Det var økning i kjøp av klær og sko samt møbler og hvitevarer som bidro sterkest til veksten. Samtidig var det en nedgang i konsumet av elektrisitet og brensel.

Husholdningenes konsum av andre varer økte med nesten 2 prosent i november. Kjøp av klær og sko gikk opp med i overkant av 2 prosent, og møbler og hvitevarer økte med 2,6 prosent. De øvrige varene som hører hjemme i gruppa andre varer, slik som fritidsutstyr og personlige varer, økte noe mindre.

Konsumet av mat og drikke var uendret fra oktober til november, mens kjøp av biler og bensin økte svakt.

Fra oktober til november var det en nedgang i husholdningenes forbruk av elektrisitet og brensel på om lag 0,5 prosent.

I november 2007 lå varekonsumindeksen 8,5 prosent høyere enn november året før. Kjøp av biler og bensin var mer enn 11 prosent høyere, mens elektrisitetskonsumet lå nesten 10 prosent over. Til sammenlikning var konsumet av matvarer var om lag 7 prosent høyere i november 2007 enn i november 2006.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, november 2007. Sesongjustert og ujustert volumindeks. November 2006-november 2007. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2006        
November  145,0 0,6  147,3 5,6
Desember  147,8 2,0  189,3 3,9
2007        
Januar  151,0 2,1  144,5 10,5
Februar  150,4 -0,4  129,8 7,9
Mars  151,8 1,0  152,0 8,8
April  150,4 -1,0  134,4 5,1
Mai  151,9 1,0  150,0 6,6
Juni  156,4 3,0  163,4 10,5
Juli  154,4 -1,2  154,1 8,3
August  154,4 0,0  159,2 7,9
September  156,2 1,1  146,0 5,2
Oktober  155,6 -0,4  155,1 10,5
November  157,0 0,9  159,9 8,5
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB