3285
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3285
Konsumet av elektrisitet bidro til nedgang
statistikk
2007-11-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenoktober 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Konsumet av elektrisitet bidro til nedgang

Sesongjusterte tall viser en nedgang på 0,6 prosent i varekonsumet i oktober sammenliknet med september. Konsumet av elektrisitet var klart lavere og bidro til nedgangen. Det var ellers en økning i konsumet av matvarer, samtidig som konsumet av klær gikk ned.

Husholdningenes bruk av elektrisitet og brensel gikk ned med 6,6 prosent i oktober, ifølge sesongjusterte tall, mens konsumet av mat, drikkevarer og tobakk viste en økning på 1,6 prosent.

Kjøp av egne transportmidler og bensin viste en svak vekst fra september til oktober. Bilsalget økte, mens bensinsalget sank omtrent tilsvarende.

Konsum av andre varer gikk ned med 1,3 prosent i oktober. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i kjøp av klær og sko og møbler og hvitevarer. Konsumet av de andre varene i denne gruppa hadde kun mindre endringer fra måneden før.

Varekonsumet i oktober i år lå 10,5 prosent over oktober i fjor.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Varekonsumindeksen har et mer omfattende innhold sammenliknet med detaljomsetningsindeksen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin med videre fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, oktober 2007. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Oktober 2006-oktober 2007. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra samme
måned året før
2006        
Oktober  145,4 0,0  141,7 5,7
November  146,6 0,8  148,9 5,8
Desember  149,4 1,9  192,0 4,0
2007        
Januar  152,5 2,1  146,4 10,6
Februar  151,9 -0,4  131,1 8,1
Mars  153,3 0,9  153,4 8,9
April  151,8 -1,0  135,5 5,1
Mai  153,5 1,1  151,2 6,8
Juni  157,8 2,8  164,8 10,6
Juli  156,1 -1,1  155,4 8,6
August  156,0 0,0  160,8 8,0
September  157,8 1,1  147,6 5,4
Oktober  156,9 -0,6  156,5 10,5
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB