3287
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3287
Klær og sko bidro til oppgang
statistikk
2007-10-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenseptember 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klær og sko bidro til oppgang

Sesongjusterte tall viser en oppgang på 1,6 prosent i varekonsumet i september etter nedgang i to foregående månedene. Konsumet av klær og sko samt matvarer trakk indeksen opp, mens det var nedgang for biler og elektrisitet.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk viste en økning på 3,0 prosent fra august til september i forhold til forrige måned. Konsumet av andre varer utenom biler, bensin og elektrisitet gikk opp med 2,1 prosent. Klær og sko, som er en del av denne gruppen, hadde en økning på hele 6,0 prosent.

Husholdningenes bruk av elektrisitet og brensel gikk opp med 1,9 prosent fra august til september, ifølge sesongjusterte tall.

Kjøp av egne transportmidler og bensin viste en nedgang på 2,5 prosent i september. Dette skyldtes stort sett nedgangen i bilkjøpene sammenliknet med august. Ellers var bilkjøpene 9,1 prosent høyere i september 2007 enn samme måned året før.

I september var husholdningenes totale varekonsum om lag 6 prosent høyere enn i september 2006.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin med videre fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, september 2007. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
September 2006-september 2007. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2006        
September  145,3 0,4  140,0 4,5
Oktober  145,3 0,0  141,7 5,7
November  146,5 0,8  148,9 5,8
Desember  149,4 1,9  192,0 4,0
2007        
Januar  152,4 2,0  146,4 10,6
Februar  152,0 -0,3  131,1 8,1
Mars  153,3 0,9  153,4 8,9
April  151,9 -0,9  135,5 5,1
Mai  153,5 1,0  151,2 6,8
Juni  157,9 2,8  164,8 10,6
Juli  156,2 -1,0  155,4 8,6
August  156,0 -0,1  160,8 8,0
September  158,6 1,6  148,5 6,1
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB