3289
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3289
Mindre konsum av møbler bidro til nedgang
statistikk
2007-09-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenaugust 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre konsum av møbler bidro til nedgang

Sesongjusterte tall viser en nedgang på 0,5 prosent i varekonsumet fra juli til august. Det var en nedgang i varegruppa ”andre varer”, slik som møbler og hvitevarer, og i konsumet av elektrisitet. Samtidig var det en økning i konsumet av matvarer og i kjøp av biler.

Konsumet av varer som hører hjemme i gruppa ”andre varer”, gikk ned med 1,3 prosent i perioden. Det var en nedgang i de fleste av varene i gruppa, men spesielt konsumet av møbler og hvitevarer samt klær og sko, trakk ned.

Husholdningenes bruk av elektrisitet og brensel gikk ned med 8,4 prosent fra juli til august. Denne nedgangen må ses i sammenheng med innarbeiding av nye oppjusterte tall for juli. De reviderte tallene viser at elektrisitetskonsumet i juli var høyere enn normalt. Selv om det var en nedgang fra juli til august, var konsumet av elektrisitet og brensel i august høyere enn i samme måned i 2006.

Oppgang i bilsalget

Kjøp av biler og bensin fortsatte å øke i august og lå 1,6 prosent høyere enn i juli. Bilkjøpene har vært høyt i hele år og var i august mer enn 11 prosent høyere enn i samme måned i fjor.

Matvarekonsumet økte 1,6 prosent i august, etter en svak utvikling fra juni til juli. Det var økning i konsumet av både mat- og drikkevarer.

I august var husholdningenes varekonsum nesten 8 prosent høyere enn i august 2006.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes tall for kjøp av bensin med videre fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, august 2007. Sesongjustert og ujustert
volumindeks. August 2006- august 2007. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
         Ujustert Prosentendring fra
samme måned året før
2006        
August  144,8 0,1  148,8 4,6
September  145,5 0,5  140,0 4,5
Oktober  145,2 -0,2  141,7 5,7
November  146,5 0,8  148,9 5,8
Desember  149,4 2,0  192,0 4,0
2007        
Januar  152,4 2,0  146,4 10,6
Februar  151,9 -0,3  131,1 8,1
Mars  153,3 0,9  153,4 8,9
April  151,9 -0,9  135,5 5,1
Mai  153,5 1,1  151,2 6,8
Juni  157,8 2,8  164,8 10,6
Juli  156,3 -1,0  155,4 8,6
August  155,5 -0,5  160,3 7,7
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB