3291
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3291
Mindre matvarekonsum bidro mest til nedgangen
statistikk
2007-08-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenjuli 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre matvarekonsum bidro mest til nedgangen

Etter sterk vekst for juni, gikk varekonsumet ned i juli. Sesongjusterte tall viser en nedgang i varekonsumindeksen på 1,8 prosent. Nedgang i konsum av matvarer bidro mest. Samtidig som det var nedgang i varekonsumet fra juni til juli, var varekonsumet i juli i år hele 7,8 prosent høyere enn i juli i fjor.

Konsumet av mat- og drikkevarer gikk ned med 3,5 prosent fra måneden før. Denne nedgangen må ses i sammenheng med sterk vekst fra mai til juni. Nedgangen i konsumet av mat- og drikkevarer stod for nesten 60 prosent av den totale nedgangen i varekonsumindeksen.

Også konsumet av varer i gruppen ”andre varer” gikk ned. De sesongjusterte tallene viser en nedgang på 1,8 prosent. Nedgangen var størst for konsumet av bøker og fritidsutstyr. Samtidig var det en svak oppgang i kjøp av klær og sko.

Husholdningenes bruk av elektrisitet og brensel sank med 3,5 prosent. Det var en markant nedgang i konsum av elektrisitet, mens konsumet av brensel og fjernvarme gikk svakt opp.

Bilsalget økte i juli, og var 1,9 prosent høyere enn i juni. Samtidig gikk konsumet av bensin noe ned.

Varekonsumindeks, juli 2007. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
Juli 2006- juli 2007. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra måneden før Ujustert Prosentendring fra samme måned året før
2006        
Juli  144,9 1,5  143,1 2,5
August  144,6 -0,1  148,8 4,6
September  145,5 0,6  140,0 4,5
Oktober  145,3 -0,2  141,7 5,7
November  146,5 0,9  148,9 5,8
Desember  149,3 1,9  192,0 4,0
2007        
Januar  152,4 2,0  146,4 10,6
Februar  152,0 -0,3  131,1 8,1
Mars  153,3 0,9  153,4 8,9
April  151,9 -0,9  135,5 5,1
Mai  153,6 1,1  151,2 6,8
Juni  157,8 2,7  164,8 10,6
Juli  155,0 -1,8  154,3 7,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB