3295
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3295
Økt salg av biler trakk varekonsumet opp
statistikk
2007-06-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenmai 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt salg av biler trakk varekonsumet opp

Sesongjusterte tall viser en økning på 0,4 prosent i varekonsumet fra april til mai, etter en nedgang fra mars til april på 1 prosent. Oppgang i kjøp av biler bidro mest til at indeksen gikk opp.

Salget av biler til husholdningene økte med mer enn fem prosent fra april til mai. I løpet av årets fem første måneder ble det registrert nesten 23 prosent flere nye biler enn samme periode i 2006. Denne veksten skyldes blant annet avgiftsomleggingen som fant sted ved nyttår.

Konsumet av mat og drikkevarer gikk ned med 0,4 prosent fra april til mai, men var 3,6 prosent høyere enn i mai 2006. Fra april til mai gikk konsumet av varer i varegruppa ”andre varer” opp med 0,2 prosent. Kjøp av klær og sko økte med 0,6 prosent og trakk konsumet opp.

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk ned med 2,2 prosent fra april til mai. Dette konsumet lå 2,3 prosent lavere enn i mai 2006, ifølge den ujusterte indeksen.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin m.v. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, mai 2007. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. Mai 2006-mai 2007. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned
året før
2006        
Mai  143,7 1,5        141,6 7,4
Juni  143,7 0,0  148,9 3,9
Juli  144,5 0,6  143,1 2,5
August  144,7 0,1  148,8 4,6
September  145,6 0,6  140,0 4,5
Oktober  145,2 -0,3  141,7 5,7
November  146,4 0,8  148,9 5,8
Desember  149,3 2,0  191,9 4,0
2007        
Januar  152,4 2,1  146,4 10,6
Februar  151,9 -0,4  131,1 8,0
Mars  153,2 0,9  153,4 8,9
April  151,6 -1,0  135,5 5,1
Mai  152,2 0,4  150,4 6,2
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB