3297
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3297
Varekonsumet noe ned
statistikk
2007-05-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenapril 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varekonsumet noe ned

Sesongjusterte tall viser en nedgang på 1,1 prosent i varekonsumet fra mars til april, etter en økning fra februar til mars på 0,8 prosent. Det var nedgang i alle varegrupper utenom elektrisitet, men spesielt færre bilkjøp i april trakk indeksen ned.

Salget av biler til husholdningene fortsetter å synke, etter meget høye tall i desember og januar. Til tross for tre måneder på rad med sesongjustert nedgang, ligger bilsalget nesten 10 prosent høyere enn april i 2006.

Mindre konsum av drikkevarer

Konsumet av mat og drikkevarer gikk ned med 1,2 prosent fra mars til april. Samtidig var det en sterk vekst, på 1,6 prosent, fra februar til mars. Det er konsumet av drikkevarer som trekker ned, mens konsumet av matvarer øker.

Gruppa ”andre varer” gikk ned med 0,6 prosent fra mars til april. Denne nedgangen var først og fremst drevet av lavere konsum av klær og sko. Denne nedgangen må sees i sammenheng med høye tall for mars. Kjøp av klær og sko i årets fire første måneder lå 17 prosent over tallene for samme periode i fjor.

Fortsatt lavt forbruk av elektrisitet og brensel

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk opp med 0,7 prosent fra mars, men ligger fremdeles på et lavt nivå sammenliknet med samme måned i 2006.

I sesongjusteringen er det vanskelig å korrigere for effekter av handel i sammenheng med påsken. Dette gjør at de sesongjusterte varekonsumindeksene for mars og april er noe mer usikre enn indeksene for de andre månedene. Også vekstratene i de ujusterte tallene blir påverket av påsken.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin med videre fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, april 2007. Sesongjustert og ujustert
volumindeks. April 2006-april 2007. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra
måneden før
Ujustert Prosentendring fra samme
måned året før
2006        
April  141,8 0,5  128,9 -3,3
Mai  143,7 1,3  141,6 7,4
Juni  143,7 0,0  148,9 3,9
Juli  144,5 0,6  143,1 2,5
August  144,7 0,1  148,8 4,6
September  145,6 0,6  140,0 4,5
Oktober  145,2 -0,3  141,7 5,7
November  146,4 0,8  148,9 5,8
Desember  149,3 2,0  191,9 4,0
2007        
Januar  152,3 2,1  146,4 10,6
Februar  151,8 -0,3  131,1 8,0
Mars  153,1 0,8  153,4 8,9
April  151,4 -1,1  135,0 4,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB