3299
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3299
Svak nedgang i varekonsumet
statistikk
2007-03-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenfebruar 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser en nedgang på 0,9 prosent i varekonsumet fra januar til februar. Nedgangen skyldes lavere bilkjøp i februar enn i januar. De andre konsumgruppene hadde en svak økning.

Ingen varekonsumindeks for mars

Det vises til publisering av detaljomsetningsindeksen for mars. Som det framgår i artikkelens grå boks, er metoden for å sesongjustere detaljomsetningsindeksen endret. De nye og forbedrede metodene vil også bli innarbeidet i varekonsumindeksen, men dette vil først bli gjort fra og med neste måned. Det publiseres dermed ikke varekonsumindeks for mars nå. (02.05)

Etter en sterk sesongjustert økning i kjøp av biler fra desember til januar, gikk bilsalget tilbake med nesten 11 prosent i februar. Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken ble det registrert 9 793 nye personbiler i februar mot 12 685 nye personbiler i januar. Til tross for nedgangen fra januar til februar lå fremdeles bilsalget på et høyt nivå. I februar 2007 ble det kjøpt over 22 prosent flere biler enn i februar 2006.

I februar økte konsumet av elektrisitet og brensel med 0,6 prosent fra måneden før. Nivået på konsumet av elektrisitet var imidlertid lavere enn i samme periode i 2006.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk økte med 0,5 prosent fra januar til februar. Konsumet av alkoholholdige drikkevarer bidro mest til denne økningen med 2,3 prosent vekst. Matvarekonsumet hadde en svak økning med 0,4 prosent.

Konsumet av andre varer gikk opp med 1,9 prosent fra januar til februar. Økt konsum av møbler og hvitevarer samt foto- og it-utstyr bidro mest til denne veksten.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenliknet med detaljomsetningsindeksen, har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin mv. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Varekonsumindeks, februar 2007. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. Februar 2006-februar 2007. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring
fra måneden før
Ujustert Prosentendring
fra samme måned året før
2006        
Februar  140,1 -0,2  121,3 1,8
Mars  142,0 1,4  140,9 7,9
April  141,1 -0,7  128,9 -3,3
Mai  144,2 2,2  141,6 7,3
Juni  143,7 -0,4  148,9 3,9
Juli  144,5 0,6  143,1 2,5
August  144,9 0,3  148,8 4,6
September  145,4 0,4  140,0 4,5
Oktober  145,7 0,2  141,7 5,7
November  146,2 0,3  148,9 5,8
Desember  148,3 1,4  192,0 4,0
2007        
Januar  152,3 2,7  146,4 10,6
Februar  151,0 -0,9  130,1 7,2
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB