3305
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3305
Jevn økning i varekonsumet
statistikk
2007-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksennovember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Jevn økning i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser en økning på 0,5 prosent i varekonsumet fra oktober til november. Alle konsumgruppene økte jevnt, men konsum av elektrisitet og brensel hadde sterkest prosentvis stigning.

I november økte forbruket av elektrisitet og brensel med 0,8 prosent fra forrige måned. Mens konsumet av elektrisitet viste en stigning på 1,6 prosent, falt forbruket av brensel og fjernvarme i november med 3,6 prosent sammenlignet med oktober. Nivået på konsumet av elektrisitet var imidlertid lavere enn i samme periode i 2005.

I november steg innkjøpet av biler én prosent, og dette medførte at gruppen biler og bensin økte med 0,6 prosent fra forrige måned.

Konsumet av mat, drikkevarer og tobakk steg med 0,3 prosent fra oktober til november. Forbruket av alkoholholdige drikkevarer bidro mest til denne økningen med 2,1 prosent vekst, mens ikke-alkoholholdige drikkevarer gikk opp med 1,5 prosent. Matvarekonsumet falt derimot med 0,3 prosent.

Konsumet av andre varer gikk opp med 0,5 prosent fra oktober til november. Økt konsum av klær, sko, møbler og hvitevarer bidro mest til denne veksten.

Varekonsumet i november 2006 var 5,8 prosent høyere enn i november 2005, ifølge de ujusterte tallene. Økning i gruppen ”andre varer” medvirket klart mest til denne veksten, og spesielt stor økning var det i konsumet av klær og sko, møbler og hvitevarer, foto- og it-utstyr, og fritidsutstyr. Konsumet av matvarer var også litt høyere i november 2006 enn i november 2005, mens konsumet av elektrisitet samt bensin og oljer var lavere.

Annen utregning enn i detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen, som har som mål å tallfeste husholdningens vareforbruk, blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. Sammenlignet med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen et mer omfattende innhold. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen benytter man detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg inkluderes kjøp av bensin m.v. fra bensinstasjoner, kjøp av kjøretøy (førstegangsregistrerte) og tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap, og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap. Fordi Statistisk sentralbyrå prioriterer høy aktualitet, må vi i noen tilfeller benytte foreløpige tall som kan bli endret ved neste publisering. Dette medfører at det vanligvis vil forekomme revisjoner i indeksen for forrige periode.

Overgang til nytt basisår (2004) påvirker varekonsumindeksens serier tilbake i tid. For nærmere omtale av revisjonene, se egne artikler i Økonomiske analyser 6/2006.

Varekonsumindeks, november 2006. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
November 2005-november 2006. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring fra måneden før Ujustert Prosentendring fra samme måned året før
2005        
November  138,1 0,3  140,7 1,4
Desember  140,5 1,8  184,5 0,3
         
2006        
Januar  140,7 0,1  133,4 6,1
Februar  140,4 -0,2  121,3 1,8
Mars  142,1 1,2  140,9 7,9
April  141,0 -0,8  128,9 -3,3
Mai  144,2 2,2  141,6 7,3
Juni  143,6 -0,4  148,9 3,9
Juli  144,4 0,6  143,1 2,5
August  144,7 0,2  148,8 4,6
September  145,2 0,3  140,0 4,5
Oktober  145,4 0,1  141,7 5,7
November  146,0 0,5  148,9 5,8
1  Merk at indeksene er reviderte.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB