3415
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3415
Nedgang i forbruket av varer
statistikk
2002-09-11T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenjuli 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i forbruket av varer

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 0,9 prosent målt i volum frå juni til juli, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i juli 3,8 prosent høgare i volum enn han var i same månad året før.

Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks. Juli 2002. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
Juli 2001-juli 2002. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå månaden før Ujustert Prosentendring frå same månad året før
2001        
Juli  118,0 0,0  117,2 2,0
August  118,8 0,7  123,6 2,7
September  118,1 -0,6  111,0 -0,8
Oktober  119,6 1,3  119,5 7,1
November  121,9 1,9  123,8 6,5
Desember  121,0 -0,7  158,6 2,9
         
2002        
Januar  121,2 0,2  117,4 4,2
Februar  121,7 0,4  104,3 3,5
Mars  122,4 0,6  115,0 -0,8
April  122,4 0,0  115,3 8,4
Mai  122,0 -0,3  119,5 3,6
Juni  121,8 -0,2  121,5 1,4
Juli  120,7 -0,9  121,7 3,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB