3417
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3417
Svak nedgang i forbruket av varer
statistikk
2002-08-14T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenjuni 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i forbruket av varer

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 0,2 prosent målt i volum frå mai til juni, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i juni 1,4 prosent høgare i volum enn han var i same månad året før.

Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, juni 2002. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
Juni 2001-juni 2002. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå månaden før Ujustert Prosentendring frå same månad året før
2001        
Juni  117,9 0,1  119,8 3,1
Juli  117,2 -0,6  117,2 2,0
August  118,9 1,4  123,6 2,7
September  118,2 -0,6  111,0 -0,8
Oktober  119,6 1,2  119,5 7,1
November  121,9 1,8  123,8 6,5
Desember  121,0 -0,7  158,6 2,9
2002        
Januar  121,4 0,4  117,4 4,2
Februar  121,8 0,3  104,3 3,5
Mars  122,5 0,5  115,0 -0,8
April  122,5 0,0  115,3 8,4
Mai  122,3 -0,3  119,5 3,6
Juni  121,9 -0,2  121,5 1,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB