3419
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3419
Svak nedgang i forbruket av varer
statistikk
2002-07-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenmai 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i forbruket av varer

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 0,2 prosent målt i volum frå april til mai, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i mai 3,6 prosent høgare i volum enn han var i same månad året før. Merk at den ujusterte volumindeksen for april 2002 er revidert sidan siste frigjeving.

Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, mai 2002. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Mai 2001-mai 2002. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring frå månaden før Ujustert Prosentendring frå same månad året før
2001        
Mai  117,9 0,7  115,3 -1,9
Juni  117,7 -0,1  119,8 3,1
Juli  117,1 -0,5  117,2 2,0
August  118,9 1,5  123,6 2,7
September  118,2 -0,6  111,0 -0,8
Oktober  119,6 1,2  119,5 7,1
November  121,9 1,9  123,8 6,5
Desember  121,0 -0,7  158,6 2,9
2002        
Januar  121,4 0,4  117,4 4,2
Februar  121,9 0,4  104,3 3,5
Mars  122,5 0,5  115,0 -0,8
April  122,5 0,0  115,3 8,4
Mai  122,3 -0,2  119,5 3,6
1  Merk at den ujusterte volumindeksen for april 2002 er revidert sidan siste frigjeving.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB