3423
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3423
Vekst i forbruket av varer
statistikk
2002-05-14T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenmars 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i forbruket av varer

Varekonsumindeksen viste ein auke på 0,8 prosent i volum frå februar til mars, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i mars 1,2 prosent lågare i volum enn han var i same månad året før.

Neste frigjeving av varekonsumindeksen vert utsett med ei veke til veke 25. Dette kjem av ei revidering av modellen for utrekning av indeksen, i samband med talrevisjonen av den årlege og den kvartalsvise nasjonalrekneskapen.

Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks. Mars 2002. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
Mars 2001-mars 2002. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå månaden før Ujustert Prosentendring frå same månad året før
2001        
Mars 119,1 1,3 116,4 3,8
April 117,8 -1,1 106,2 0,5
Mai 118,0 0,2 115,0 -1,4
Juni 118,2 0,1 119,7 3,4
Juli 117,3 -0,7 116,8 2,0
August 118,8 1,3 124,7 1,9
September 118,4 -0,4 110,3 -0,7
Oktober 119,5 1,0 119,1 6,9
November 122,0 2,1 123,9 6,4
Desember 121,2 -0,7 158,9 2,5
         
2002        
Januar 122,0 0,7 119,5 5,1
Februar 122,2 0,2 104,8 3,6
Mars 123,2 0,8 115,0 -1,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB