3427
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3427
Vekst i forbruket av varer
statistikk
2002-03-15T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenjanuar 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i forbruket av varer

Varekonsumindeksen viste ein auke på 0,6 prosent i volum frå desember til januar, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i januar 5,3 prosent høgare i volum enn han var i same månad året før.

Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, januar 2002. Sesongjustert og ujustert volumindeks.
Januar 2001-januar 2002. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå månaden før Ujustert Prosentendring frå same månad året før
2001        
Januar 117,0 -0,8 113,7 2,3
Februar 117,7 0,6 101,2 -3,0
Mars 119,5 1,6 116,4 3,8
April 117,9 -1,3 106,2 0,5
Mai 118,1 0,1 115,0 -1,4
Juni 118,2 0,1 119,7 3,4
Juli 117,2 -0,8 116,8 2,0
August 118,8 1,3 124,7 1,9
September 118,3 -0,4 110,3 -0,7
Oktober 119,4 0,9 119,1 6,9
November 121,9 2,1 123,9 6,4
Desember 121,1 -0,6 158,9 2,5
2002        
Januar 121,9 0,6 119,8 5,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB