3431
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3431
Forbruksauken held fram
statistikk
2002-01-14T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksennovember 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forbruksauken held fram

Varekonsumindeksen viste ein auke på 2,2 prosent i volum frå oktober til november, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i november 6,4 prosent høgare i volum enn han var i same månad året før.

Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, november 2001. Sesongjustert
og ujustert volumindeks. November 2000-november
2001. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring
frå månaden før
Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
2000        
November 114,8 1,1 116,4 1,5
Desember 117,5 2,4 154,9 -1,6
         
2001        
Januar 117,3 -0,2 113,7 2,3
Februar 117,6 0,3 101,2 -3,0
Mars 119,6 1,7 116,4 3,8
April 118,0 -1,4 106,2 0,5
Mai 118,1 0,1 115,0 -1,4
Juni 118,1 0,0 119,7 3,4
Juli 117,2 -0,8 116,8 2,0
August 118,7 1,3 124,7 1,9
September 118,3 -0,4 110,3 -0,7
Oktober 119,4 1,0 119,1 6,9
November 122,0 2,2 123,9 6,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB