3436
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3436
Lågare forbruk av varer
statistikk
2001-11-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenseptember 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lågare forbruk av varer

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 0,7 prosent i volum frå august til september, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i september 1,1 prosent lågare i volum enn den var i same månad året før.

Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, september 2001. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. September 2000-september 2001.
1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå
månaden før
Ujustert Prosentendring frå same
månad året før
2000        
September 116,4 0,5 111,1 0,9
Oktober 113,3 -2,6 111,4 -2,7
November 115,7 2,2 116,4 1,5
Desember 117,7 1,7 154,9 -1,6
         
2001        
Januar 117,3 -0,3 113,7 2,3
Februar 117,7 0,3 101,2 -3,0
Mars 119,7 1,7 116,4 3,8
April 118,0 -1 106 1
Mai 118,0 0,1 115,0 -1,4
Juni 118,0 0,0 120 3
Juli 117,1 -0,8 116,8 2,0
August 118,3 1,1 124,7 1,9
September 117,6 -0,7 109,9 -1,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB