3440
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3440
Svak nedgang i forbruket av varer
statistikk
2001-09-14T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenjuli 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak nedgang i forbruket av varer

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 0,7 prosent i volum frå juni til juli, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i juli 2,0 prosent høgare i volum enn han var i same månad året før.

Perioden desember 2000 til juni 2001 er revidert, mellom anna etter ei nøyare utrekning av verknaden av auken i den generelle momssatsen frå 1. januar 2001. Gjennomsnittleg i perioden er den ujusterte varekonsumindeksen revidert med om lag 1,0 prosent i volum.

Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit anna og vidare innhald, som fører med seg ulik utvikling i dei to indeksane. For varer som vert selde i detaljhandelsnæringa nyttar ein detaljomsetningsindeksen som indikator. I tillegg nyttar ein tal for førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal av bensin til bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks. Juli 2001. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. Juli 2000-juli 2001. 1995=1001
Periode Sesongjustert Prosentendring frå
månaden før
Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
2000        
Juli 115,5 -1,8 114,6 -2,7
August 115,8 0,3 122,4 3,2
September 115,9 0,1 111,1 0,9
Oktober 113,4 -2,2 111,5 -2,7
November 115,7 2,0 116,4 1,5
Desember 117,7 1,7 154,9 -1,6
         
2001        
Januar 117,4 -0,3 113,7 2,3
Februar 117,6 0,2 101,2 -3,0
Mars 119,8 1,8 116,4 3,8
April 118,0 -1,5 106,2 0,4
Mai 118,1 0,0 115,1 -1,4
Juni 118,1 0,0 119,7 3,4
Juli 117,2 -0,7 116,9 2,0
1  Merk at volumindeksane er reviderte sidan siste frigjeving for perioden desember 2000-juni 2001. Gjennomsnittleg revisjon i perioden for den ujusterte volumindeksen er om lag 1,0 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB