3442
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3442
Lågare forbruk
statistikk
2001-08-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenjuni 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lågare forbruk

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 1,7 prosent frå mai til juni, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i juni 0,9 prosent lågare enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, juni 2001. Sesongjustert og ujustert
volumindeks. Juni 2000-juni 2001. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå
månaden før
Ujustert Prosentendring frå same
månad året før
2000        
Juni 118,2 0,4 115,8 1,8
Juli 115,3 -2,4 114,6 -2,7
August 115,7 0,4 122,4 3,2
September 116,0 0,2 111,1 0,9
Oktober 113,2 -2,4 111,5 -2,7
November 115,5 2,1 116,4 1,5
Desember 117,0 1,3 154,2 -2,0
         
2001        
Januar 117,4 0,3 113,7 2,3
Februar 116,9 -0,5 100,6 -3,6
Mars 119,1 1,9 115,7 3,1
April 117,1 -1,7 105,6 -0,2
Mai 116,8 -0,2 114,4 -2,0
Juni 114,9 -1,7 114,8 -0,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB