3444
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3444
Uendra konsum av varer
statistikk
2001-07-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenmai 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendra konsum av varer

Varekonsumindeksen er uendra frå april til mai, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i mai 2,0 prosent lågare enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, mai 2001. Sesongjustert og ujustert
volumindeks. Mai 2000-mai 2001. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå
månaden før
Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
2000        
Mai 117,3 0,5 116,7 11,5
Juni 117,9 0,5 115,8 1,8
Juli 115,3 -2,2 114,6 -2,7
August 115,7 0,4 122,4 3,2
September 115,8 0,1 111,1 0,9
Oktober 113,3 -2,2 111,5 -2,7
November 115,5 1,9 116,4 1,5
Desember 117,0 1,3 154,2 -2,0
         
2001        
Januar 117,5 0,5 113,7 2,3
Februar 117,1 -0,4 100,6 -3,6
Mars 119,2 1,8 115,7 3,1
April 117,3 -1,6 105,5 -0,2
Mai 117,3 -0,0 114,3 -2,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB