3446
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3446
Nedgang i konsumet av varer
statistikk
2001-06-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenapril 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i konsumet av varer

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 1,6 prosent frå mars til april, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i april 0,2 prosent lågare enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks. April 2001. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. April 2000-april 2001. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå
månaden før
Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
2000        
April 116,8 1,1 105,7 8,3
Mai 117,3 0,4 116,7 11,5
Juni 117,8 0,4 115,8 1,8
Juli 115,3 -2,1 114,6 -2,7
August 115,7 0,4 122,4 3,2
September 115,8 0,1 111,1 0,9
Oktober 113,3 -2,2 111,5 -2,7
November 115,6 2,0 116,4 1,5
Desember 117,0 1,2 154,2 -2,0
         
2001        
Januar 117,5 0,5 113,7 2,3
Februar 117,0 -0,4 100,6 -3,6
Mars 119,2 1,9 115,7 3,1
April 117,4 -1,6 105,5 -0,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB