3448
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3448
Auke i konsumet av varer
statistikk
2001-05-11T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenmars 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Auke i konsumet av varer

Varekonsumindeksen viste ein auke på 1,7 prosent frå februar til mars, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i mars 2,9 prosent høgare enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetjingsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Merk at den sesongjusterte volumindeksen er revidert sidan siste frigjeving. Årsaka til revideringa er endringar i informasjonen om hushalda sitt forbruk av elektrisitet.

Varekonsumindeks, mars 2001. Sesongjustert og
ujustert volumindeks.1Mars 2000-mars 2001. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå
månaden før
Ujustert Prosentendring frå
same månad
året før
2000        
Mars 115,7 -1,8 112,2 -1,4
April 116,7 0,9 105,7 8,3
Mai 117,3 0,5 116,7 11,5
Juni 117,8 0,5 115,8 1,8
Juli 115,3 -2,1 114,6 -2,7
August 115,7 0,3 122,4 3,2
September      115,8 0,1 111,1 0,9
Oktober 113,3 -2,1 111,5 -2,7
November 115,6 2,0 116,4 1,5
Desember 117,0 1,2 154,2 -2,0
         
2001        
Januar 117,4 0,4 113,7 2,3
Februar 117,1 -0,3 100,6 -3,6
Mars 119,1 1,7 115,5 2,9
1  Merk at den sesongjusterte volumindeksen er revidert sidan siste frigjeving. årsaka
til revideringa er endringar i informasjonen om hushalda sitt forbruk av elektrisitet

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB