3450
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3450
Nedgang i konsumet av varer
statistikk
2001-04-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenfebruar 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i konsumet av varer

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 0,3 prosent frå januar til februar, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i februar 3,6 prosent lågare enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetjingsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, februar 2001. Sesongjustert og ujustert
volumindeks. Februar 2000-februar 2001. 1995=100
Periode Sesongjustert      Prosentendring
frå månaden før
     Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
2000        
Februar 117,7 0,3 104,4 6,5
Mars 116,5 -1,0 112,2 -1,4
April 116,8 0,2 105,7 8,3
Mai 117,3 0,4 116,7 11,5
Juni 117,8 0,5 115,8 1,8
Juli 115,4 -2,1 114,6 -2,7
August 115,7 0,3 122,4 3,2
September 115,7 0,0 111,1 0,9
Oktober 113,2 -2,2 111,5 -2,7
November 115,4 1,9 116,4 1,5
Desember 116,8 1,2 154,2 -2,0
         
2001        
Januar 117,2 0,3 113,7 2,3
Februar 116,8 -0,3 100,6 -3,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB