3454
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3454
Auka konsum av varer
statistikk
2001-02-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksendesember 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Auka konsum av varer

Varekonsumindeksen viste ein oppgang på 1,3 prosent frå november til desember, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i november 2,0 prosent lågare enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetjingsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, desember 2000. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. Desember 1999-desember 2000.
1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring frå
månaden før
Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
1999        
Desember 116,1 1,7 157,3 6,0
         
2000        
Januar 117,3 1,0 111,1 4,5
Februar 117,6 0,2 104,3 6,5
Mars 116,4 -1,0 112,1 -1,4
April 116,7 0,2 105,7 8,3
Mai 117,2 0,4 116,7 11,5
Juni 117,6 0,4 115,7 1,8
Juli 115,2 -2,0 114,5 -2,7
August 115,6 0,3 122,3 3,1
September 115,6 0,0 111,0 0,9
Oktober 113,1 -2,2 111,4 -2,7
November 115,2 1,9 116,4 1,5
Desember 116,8 1,3 154,2 -2,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB