3456
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3456
Auka konsum av varer
statistikk
2001-01-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksennovember 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Auka konsum av varer

Varekonsumindeksen viste ein oppgang på 1,9 prosent frå oktober til november, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var 1,4 prosent høgare i november enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetjingsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, november 2000. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. November 1999-november
2000. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosentendring
frå månaden før
Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
1999        
November 114,2 -0,7 114,7 2,8
Desember 116,5 2,1 157,3 6,0
         
2000        
Januar 117,4 0,8 111,1 4,5
Februar 117,8 0,3 104,3 6,5
Mars 116,5 -1,0 112,1 -1,4
April 116,6 0,1 105,7 8,3
Mai 117,4 0,7 116,7 11,5
Juni 117,6 0,2 115,7 1,8
Juli 115,1 -2,1 114,5 -2,7
August 115,6 0,5 122,3 3,1
September 115,5 -0,2 111,0 0,9
Oktober 112,8 -2,3 111,4 -2,7
November 114,9 1,9 116,3 1,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB