3459
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3459
Redusert forbruk
statistikk
2000-12-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenoktober 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert forbruk

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 2,4 prosent frå september til oktober, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i oktober 2,7 prosent lågare enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir rekna ut med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, oktober 2000. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. Oktober 1999-oktober 2000.
1995=100
Periode Sesongjustert Prosent endring
frå månaden før
  Ujustert Prosent endring
frå same månad året før
1999        
Oktober 115,0 0,9 114,6 -1,3
November 114,1 -0,8 114,7 2,8
Desember 116,5 2,1 157,4 6,0
         
2000        
Januar 117,5 0,8 111,2 4,5
Februar 117,8 0,3 104,4 6,5
Mars 116,6 -1,0 112,2 -1,4
April 116,7 0,1 105,7 8,3
Mai 117,5 0,7 116,7 11,5
Juni 117,7 0,2 115,8 1,8
Juli 115,2 -2,1 114,6 -2,7
August 115,8 0,5 122,4 3,2
September 115,6 -0,2 111,1 0,9
Oktober 112,8 -2,4 111,4 -2,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB