3461
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3461
Lågare konsum av varer
statistikk
2000-11-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenseptember 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lågare konsum av varer

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 0,2 prosent frå august til september, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i september 1,1 prosent høgare enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir rekna ut med utgangspunkt i detaljomsetjingsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, september 2000. Sesongjustert
og ujustert volumindeks. September 1999-september
2000. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosent
endring frå
månaden før
Ujustert Prosent
endring frå
same månad
året før
1999        
September                  114,1 -1,5 110,1 0,9
Oktober 114,2 0,0 114,6 -1,3
November 114,1 -0,1 114,7 2,8
Desember 116,5 2,1 157,4 6,0
         
2000        
Januar 117,4 0,8 111,1 4,4
Februar 117,9 0,4 104,4 6,6
Mars 116,6 -1,0 112,2 -1,3
April 116,8 0,2 105,7 8,3
Mai 117,6 0,7 116,7 11,5
Juni 118,0 0,3 115,8 1,8
Juli 115,6 -2,0 114,7 -2,6
August 116,4 0,7 122,6 3,3
September 116,1 -0,2 111,2 1,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB