3464
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3464
Høgare konsum av varer
statistikk
2000-10-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenaugust 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høgare konsum av varer

Varekonsumindeksen viste ein oppgang på 0,6 prosent frå juli til august, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i juli 3,3 prosent høgare enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir utrekna med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks. August 2000. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. August 1999-august 2000. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosent endring
frå månaden før
Ujustert Prosent endring frå
same månad året før
1999        
August 115,9 0,5 118,7 1,5
September         113,8 -1,9 110,1 0,9
Oktober 114,1 0,3 114,6 -1,3
November 114,1 0,0 114,7 2,8
Desember 116,4 2,1 157,4 6,0
         
2000        
Januar 117,4 0,8 111,1 4,4
Februar 117,8 0,4 104,4 6,6
Mars 116,7 -1,0 112,2 -1,3
April 116,9 0,2 105,7 8,3
Mai 117,7 0,7 116,7 11,5
Juni 118,1 0,4 115,8 1,8
Juli 115,9 -1,9 114,7 -2,6
August 116,5 0,6 122,6 3,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB