3466
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3466
Lågare konsum av varer
statistikk
2000-09-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenjuli 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lågare konsum av varer

Varekonsumindeksen viste ein nedgang på 1,8 prosent frå juni til juli, korrigert for normal sesongvariasjon.

Den ujusterte varekonsumindeksen var 2,4 prosent lågare i juli enn den var i same månad året før.

Varekonsumindeksen blir rekna ut med utgangspunkt i detaljomsetjingsindeksen. Varekonsumindeksen nyttar i tillegg informasjon om førstegongsregistrerte bilar og motorsyklar, sal frå bensinstasjonar og hushalda sitt forbruk av elektrisitet. Utviklinga i desse varegruppene fører med seg ulik vekst i dei to indeksane.

Varekonsumindeksen nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen, og er difor ein indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalrekneskap.

Varekonsumindeks, juli 2000. Sesongjustert og ujustert
volumindeks. Juli 1999-juli 2000. 1995=100
Periode Sesongjustert   Prosentendring
frå månaden før
   Ujustert Prosentendring frå
same månad året før
1999        
Juli 115,3 1,7 117,7 0,0
August 115,8 0,4 118,7 1,5
September 113,7 -1,8 110,1 0,9
Oktober 114,1 0,3 114,6 -1,3
November 114,0 0,0 114,7 2,8
Desember 116,4 2,1 157,4 6,0
         
2000        
Januar 117,5 0,9 111,1 4,4
Februar 117,9 0,3 104,4 6,6
Mars 116,7 -0,9 112,2 -1,3
April 117,0 0,2 105,7 8,3
Mai 117,7 0,6 116,7 11,5
Juni 118,3 0,5 115,8 1,8
Juli 116,1 -1,8 114,9 -2,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB