3600
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3600
Ujustert varekonsum opp
statistikk
2000-07-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenmai 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ujustert varekonsum opp

Den ujusterte varekonsumindeksen viste en volumoppgang på 11,8 prosent fra mai i fjor til mai i år. Det var imidlertid 22 handledager i mai i fjor, mot 25 handledager i mai i år. Varekonsumet per handledag var 1,6 prosent lavere i mai i år i forhold til mai i fjor.

Usikkerhet i forbindelse med bevegelige helligdager mellom mai og juni, gjør at varekonsumindeksen for mai ikke sesongjusteres ved denne publiseringen. Sesongjusterte tall for mai vil bli publisert i forbindelse med publiseringen av indeksen for juni. Uten en sesongjustert indeks er det vanskelig å si noe om den underliggende utviklingen i varekonsumet.

Varekonsumindeksen beregnes med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. I tillegg utnytter varekonsumindeksen informasjon om førstegangsregistrerte biler og motorsykler, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet. Utviklingen i disse varegruppene fører til forskjellig vekst i de to indeksene.

Varekonsumindeksen beregnes på samme måte som varekonsumet i kvartalsvis nasjonalregnskap, og er dermed en indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Varekonsumindeks, mai 2000. Sesongjustert og
ujustert volumindeks. Mai 1999-mai 2000. 1995=100
Periode Sesongjustert Prosent-
endring fra
måneden før
Ujustert Prosent-
endring fra
samme måned
året før
1999        
Mai 111,2 -2,3 104,7 -5,0
Juni 113,6 2,1 113,7 2,0
Juli 115,3 1,5 117,7 0,0
August 115,8 0,5 118,7 1,5
September            113,7 -1,8 110,1 0,9
Oktober 114,1 0,3 114,6 -1,3
November 114,2 0,1 114,7 2,8
Desember 116,5 2,0 157,4 6,0
         
2000        
Januar 117,4 0,8 111,1 4,4
Februar 117,6 0,2 104,4 6,6
Mars 116,6 -0,9 112,1 -1,4
April 116,8 0,2 105,8 8,4
Mai - - 117,1 11,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB