3606
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3606
Varekonsumet svakt opp siden mars
statistikk
2000-06-13T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
false

Varekonsumindeksenapril 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varekonsumet svakt opp siden mars

Varekonsumindeksen viste en oppgang på 0,2 prosent fra mars til april, korrigert for normale sesongvariasjoner.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i april 8,4 prosent høyere enn den var i samme måned året før. Det er imidlertid vanskelig å sammenligne indeksen i april i år med april i fjor på grunn av påsken. Det er også grunn til å tro at streikene mot slutten av april påvirket husholdningenes handlemønster.

Varekonsumindeksen beregnes med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. I tillegg utnytter varekonsumindeksen informasjon om førstegangsregistrerte biler og motorsykler, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet. Utviklingen i disse varegruppene fører til forskjellig vekst i de to indeksene.

Varekonsumindeksen beregnes på samme måte som varekonsumet i kvartalsvis nasjonalregnskap, og er dermed en indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Varekonsumindeks, april 2000. Sesongjustert
og ujustert volumindeks. April 1999-april 2000.
1995=100
Periode Sesongjustert Prosent
endring fra
måneden før
Ujustert Prosent endring
fra samme
måned året før
1999        
April 113,9 2,9 97,6 -7,6
Mai 111,2 -2,3 104,7 -5,0
Juni 113,6 2,1 113,7 2,0
Juli 115,3 1,5 117,7 0,0
August 115,8 0,5 118,7 1,5
September 113,7 -1,8 110,1 0,9
Oktober 114,1 0,3 114,6 -1,3
November 114,2 0,1 114,7 2,8
Desember 116,5 2,0 157,4 6,0
         
2000        
Januar 117,4 0,8 111,1 4,4
Februar 117,6 0,2 104,4 6,6
Mars 116,6 -0,9 112,1 -1,4
April 116,8 0,2 105,8 8,4

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB