3613
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/arkiv
3613
Varekonsumet ned siden februar
statistikk
2000-05-05T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Inntekt og forbruk
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Varehandel, Forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk, Varehandel og tjenesteyting
false

Varekonsumindeksenmars 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varekonsumet ned siden februar

Varekonsumindeksen viste en nedgang på 0,7 prosent fra februar til mars, korrigert for normale sesongvariasjoner.

Den ujusterte varekonsumindeksen var i mars 1,5 prosent lavere enn den var i samme måned året før. Varekonsumindeksen beregnes med utgangspunkt i detaljomsetningsindeksen. I tillegg utnytter varekonsumindeksen informasjon om førstegangsregistrerte biler og motorsykler, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet. Utviklingen i disse varegruppene fører til forskjellig vekst i de to indeksene. Varekonsumindeksen er revidert i forhold til tidligere, fordi enkelte serier som inngår i beregningen av indeksen er revidert. Ved denne publiseringen har også basisåret for beregningene blitt endret fra 1996 til 1997.

Varekonsumindeksen beregnes på samme måte som varekonsumet i kvartalsvis nasjonalregnskap, og er dermed en indikator for posten varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Varekonsumindeks, mars 2000. Sesongjustert
og ujustert volumindeks. Mars 1999-mars 2000.
1995=100
Periode Sesongjustert Prosent
endring fra
måneden før
Ujustert Prosent
endring fra
samme
måned året
før
1999        
Mars 110,8 -3,1 113,7 9,2
April 113,6 2,5 97,6 -7,6
Mai 111,2 -2,1 104,7 -5,1
Juni 113,6 2,1 113,7 2,0
Juli 115,3 1,5 117,7 0,0
August 115,8 0,4 118,6 1,5
September       113,7 -1,8 110,0 0,9
Oktober 114,1 0,4 114,5 -1,3
November 114,1 0,0 114,7 2,8
Desember 116,5 2,1 157,3 6,0
         
2000        
Januar 117,3 0,7 111,1 4,4
Februar 117,6 0,2 104,3 6,5
Mars 116,8 -0,7 112,0 -1,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB