251995_tabell_262518_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/aar
251995_tabell_262518
statistikk
2016-04-21T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
false
Årlig utvikling i omsetning, sysselsetting og andre økonomiske variabler innen frisering og skjønhetspleie, vask og renserivirksomhet, reparasjoner av IT-varer mm.

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2014

Innhold

Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe. Bedrifter1
BedrifterSysselsatte personerLønnskostnader (mill. kr)Omsetning (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)
1Merverdiavgift er ikke inkludert.
2Tall etter 4 og 5-siffernace for næring 95 finnes i tabell nr. 07954 i Statistikkbanken.
3Treningssentre er ikke inkludert.
Hele landet
201312 01925 1596 320,716 531,5420,9
201412 58225 7796 560,617 323,9395,7
 
95 Reparasjon av varer til personlig bruk
20131 2722 443868,72 279,231,0
20141 2752 498917,22 515,625,1
95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr2
20132351 089545,11 207,513,2
20142501 152583,81 426,17,5
95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk2
20131 0371 354323,61 071,717,8
20141 0251 346333,51 089,517,6
96 Annen personlig tjenesteyting
201310 74722 7165 452,114 252,2390,0
201411 30723 2815 643,314 808,3370,6
96.01 Vaskeri- og renserivirksomhet
20133112 6171 010,92 400,3202,1
20143062 558998,22 458,6225,3
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie
20137 79016 8913 677,98 953,299,4
20148 04317 4163 913,09 410,086,9
96.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier
20133591 038446,31 439,452,0
20143571 061454,91 472,026,9
96.04 Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære3
20131 1091 338232,6968,424,8
20141 1981 324212,8918,421,5
96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
20131 17883284,4491,011,5
20141 40392264,5549,39,9