251995_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/aar
251995
Vask og rens for 2,5 milliarder kroner
statistikk
2016-04-21T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false
Årlig utvikling i omsetning, sysselsetting og andre økonomiske variabler innen frisering og skjønhetspleie, vask og renserivirksomhet, reparasjoner av IT-varer mm.

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vask og rens for 2,5 milliarder kroner

Bedriftene som driver med vaskeri og renserivirksomhet omsatte i 2014 for 2,5 milliarder kroner, en vekst på 2,4 prosent fra året før.

Strukturstatistikk for annen tjenesteyting, næring 95-96. Endelige tall
Antall/Mill. krProsent
20142013 - 20142010 - 2014
Foretak
Antall foretak12 1184,812,3
Antall sysselsatte25 7322,57,0
Omsetning17 332,64,419,7
Bearbeidingsverdi9 806,93,621,9
Brutto driftsresultat3 289,43,621,5
 
Bedrifter
Antall bedrifter12 5824,711,9
Antall sysselsatte25 7792,56,7
Omsetning17 323,94,818,7
Lønnskostnader6 560,63,822,1
Bruttoinvesteringer395,7-6,05,0
Figur 1. Omsetningsutvikling i næringene reparasjoner av datamaskiner samt husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Sysselsettingen i næringen gikk derimot ned med 2,3 prosent til 2 558 personer. Lønnskostnadene i næringen utgjorde 1 milliard kroner. Dette er en nedgang på 1,3 prosent i forhold til 2013.

Mer penger på frisering og skjønnhetspleie

Den største næringsgruppen innenfor annen personlig tjenesteyting er frisering og skjønnhetspleie, som omsatte for 9,4 milliarder kroner i 2014. Dette tilsvarer en vekst på 5,1 prosent i forhold til 2013. Sysselsettingen steg med 3,1 prosent til 17 416 personer. Lønnskostnadene utgjorde i 2014 3,9 milliarder, en vekst på 6,4 prosent i forhold til 2013. Antallet bedrifter steg med 3,2 prosent og passerte 8 000 i 2014.

Reparasjoner for 2,5 milliarder kroner

De to næringshovedgrupper reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr og reparasjon av husholdningsutstyr og varer til personlig bruk omsatte til sammen for 2,5 milliarder kroner. Bedriftene innen reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr opplevde en vekst i omsetningen på 18,1 prosent, til 1,4 milliarder, mens omsetningen innenfor reparasjoner av husholdningsvarer og varer til personlig bruk utgjorde 1,1 milliard kroner. Dette er omtrent uendret i forhold til 2013.

Bruttoinvesteringene for alle bedriftene innen annen tjenesteyting var til sammen på 396 MNOK i 2014.

Fellestabeller kommer i aprilÅpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i statistikkbanken torsdag 28. april 2016