251995_tabell_262516_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/aar
251995_tabell_262516
statistikk
2016-04-21T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
false
Årlig utvikling i omsetning, sysselsetting og andre økonomiske variabler innen frisering og skjønhetspleie, vask og renserivirksomhet, reparasjoner av IT-varer mm.

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2014

Innhold

Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe. Foretak1
Sysselsettinsgruppe2014
0-910-1920-4950-249250-
1Merverdiavgift er ikke inkludert.
2Til faktorpriser.
3Standardtegn .. er lik tall kan ikke offentliggjøres.
4Treningssentre er ikke inkludert.
I alt
Foretak11 79623959204
Sysselsatte17 1483 0801 6531 7582 093
Lønnskostnader (mill. kr)3 354,4982,2569,5665,2946,2
Omsetning (mill. kr)10 353,52 005,51 118,71 413,72 441,1
Produksjonsverdi (mill. kr)9 552,61 830,41 042,81 327,82 351,8
Bearbeidingsverdi (mill. kr)25 742,51 170,2653,9793,81 446,4
Bruttoinvesteringer (mill. kr)126,338,717,719,2201,9
 
95 Reparasjon av varer til personlig bruk
Foretak1 22112631
Sysselsatte1 302161162210557
Lønnskostnader (mill. kr)3272,061,5..100,9..
Omsetning (mill. kr)31 080,3163,8..263,9..
Produksjonsverdi (mill. kr)3997,3143,4..259,2..
Bearbeidingsverdi (mill. kr)23470,073,8..117,3..
Bruttoinvesteringer (mill. kr)312,611,7..1,4..
96 Annen personlig tjenesteyting4
Foretak10 57522753173
Sysselsatte15 8462 9191 4911 5481 536
Lønnskostnader (mill. kr)33 082,4920,7..564,2..
Omsetning (mill. kr)39 273,21 841,7..1 149,8..
Produksjonsverdi (mill. kr)38 555,31 687,1..1 068,6..
Bearbeidingsverdi (mill. kr)235 272,51 096,4..676,5..
Bruttoinvesteringer (mill. kr)3113,726,9..17,8..