213542_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/aar
213542
Frisering og skjønnhetspleie for 9 milliarder kroner
statistikk
2015-04-22T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false
Bedriftene som driver med frisering og skjønnhetspleie omsatte for 9 milliarder kroner i 2013. Økt omsetning for vaskeri og renserivirksomhet.

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Frisering og skjønnhetspleie for 9 milliarder kroner

Bedriftene som driver med frisering og skjønnhetspleie omsatte for 9 milliarder kroner i 2013. Dette er en vekst på 3,1 prosent i forhold til 2012.

Strukturstatistikk for annen tjenesteyting, næring 95-96. Endelige tall
Antall/Mill. krProsent
20132012 - 20132009 - 2013
Foretak
Antall foretak11 5602,810,5
Antall sysselsatte25 1151,26,5
Omsetning16 608,63,919,2
Bearbeidingsverdi9 467,44,222,9
Brutto driftsresultat3 175,04,321,3
 
Bedrifter
Antall bedrifter12 0192,610,2
Antall sysselsatte25 1591,46,0
Omsetning16 531,53,717,2
Lønnskostnader6 320,74,422,9
Bruttoinvesteringer420,9-5,1-0,3

7 790 bedrifter drev med frisering og skjønnhetspleie i 2013, en økning på 2 prosent fra 2012. Sysselsettingen økte til 16 891 personer i samme periode.

Lavere sysselsetting innen vaskeri og renseri

Bedriftene som driver med vaskeri og renserivirksomhet økte omsetningen med 3,5 prosent til 2,4 milliarder kroner. Sysselsettingen gikk derimot ned med 5,1 prosent til 2 617 personer.

Reparasjoner for 2,3 milliarder kroner

Omsetningen innenfor reparasjoner av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk var uendret i forhold til 2012, og utgjorde 2,3 milliarder kroner. Næringshovedgruppen reparasjoner av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr økte omsetningen med 4 prosent til 1,2 milliarder. Bedriftene som driver med reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk opplevde en nedgang i omsetningen på 2,8 prosent, og omsatte for 1,1 milliarder i 2013.

Total sett steg antall bedrifter innenfor annen tjenesteyting med 2,5 prosent. 12 019 bedrifter omsatte for totalt 16,6 milliarder kroner, en økning på 3,7 prosent. Bruttoinvesteringene utgjorde 421 millioner i 2013.

Fellestabeller kommer i aprilÅpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i statistikkbanken torsdag 30. april 2015 kl.10.00.