90328_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
90328
Stadig økning i grensehandelen
statistikk
2012-12-05T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig økning i grensehandelen

Nordmenn handlet for 11,9 milliarder kroner på dagsturer til utlandet fra 3. kvartal 2011 og til og med 3. kvartal 2012.

Dette er en økning på 10 prosent fra forrige firekvartalsperiode, fra 10,84 milliarder til 11,93 milliarder kroner. Antall dagsturer økte med kun 1 prosent, fra 6,58 til 6,65 millioner turer, i den samme perioden.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Usikkerheten til den kvartalsvise grensehandelen er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Det betyr at hvis den totale grensehandelen er på 2 milliarder kroner et gitt kvartal, er det 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,5-2,5 milliarder kroner. Sammenligning av to kvartalstall som hver for seg er usikre, gir en utvikling som har enda større usikkerhet. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Samlede tall for en firekvartalsperiode har en usikkerhet i absolutte tall (kroner) som er dobbelt så stor som usikkerheten av kvartalstallet. I 2011 var grensehandelen på 11,5 milliarder kroner. Det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen var mellom 10,5 milliarder og 12,5 milliarder kroner i 2011. Målt i prosent er usikkerheten av tallet for en firekvartalsperiode imidlertid halvparten av kvartalstallet.

Tabeller: