65927_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
65927
Sterk vekst i grensehandelen
statistikk
2012-03-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel4. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i grensehandelen

Nordmenn handlet for 11,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2011. Dette er en økning fra 2010 på 9 prosent.

Grensehandel. 2004-2011. Milliarder kroner

I samme periode økte antall dagsturer med 12 prosent, fra 6,3 millioner turer i 2010 til 7,1 millioner i 2011.

Helst til Sverige

52 prosent av grensehandelen skjer i Strømstad-Svinesund-området, Charlottenberg står for 19 prosent, mens handlestedene i resten av Sverige står for 23 prosent. Det betyr at 94 prosent av den norske grensehandelen skjer i Sverige.

Økning siden 2004

Fra dagens undersøkelse startet i 2004, har grensehandelen økt med 30 prosent. Figur 1 viser denne utviklingen nærmere. Antall dagsturer har i samme periode økt med 8 prosent. Handlebeløpet per tur har økt fra 1 340 kroner per tur i 2004 til vel 1 620 kroner i 2011, en økning på 21 prosent. Til sammenligning har konsumprisindeksen økt med litt over 15 prosent i samme periode.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt. Derimot publiseres destinasjonstall på årsbasis.

Tabeller: