84364_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
84364
Fortsatt vekst i grensehandelen
statistikk
2012-06-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i grensehandelen

Nordmenn handlet for 11,7 milliarder kroner på dagsturer til utlandet de siste fire kvartalene. Dette er en økning på litt over 8 prosent fra forrige firekvartalsperiode. Antall dagsturer økte med 6 prosent i den samme perioden.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt. Derimot publiseres destinasjonstall på årsbasis.

Tabeller: