53459_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
53459
Liten økning i grensehandelen
statistikk
2011-06-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel1. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten økning i grensehandelen

Vi handlet for nesten 10,8 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet i de siste fire kvartalene. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med forrige firekvartalers periode.

Antall dagsturer økte med nesten 1 prosent i samme periode, fra 6,46 til 6,51 millioner turer.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt.

Tabeller: