53465_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
53465
Liten økning i grensehandelen
statistikk
2011-02-25T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel4. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten økning i grensehandelen

Vi handlet for 10,5 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet i 2010. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med året før.

Antall dagsturer økte med litt over 1 prosent i samme periode, fra 6,2 til 6,3 millioner turer.

Folk fra Oslo og Akershus samt Sør-Østlandet handlet for 7,2 milliarder og sto for nærmere 70 prosent av grensehandelen i 2010. Litt over halvparten av grensehandelen fant sted i Strømstad i fjor.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt.

Tabeller: