3519_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3519
Fortsatt økt grensehandel
statistikk
2010-11-26T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel3. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økt grensehandel

Vi handlet for 10,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet de fire siste kvartalene. Dette er en økning på nærmere 3 prosent sammenlignet med forrige firekvartalers periode.

Antall dagsturer økte med litt over 2 prosent i samme periode, fra 6,3 til 6,5 millioner turer.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt.

Tabeller: