3486_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3486
Økt grensehandel
statistikk
2010-09-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel2. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt grensehandel

I de fire siste kvartaler har nordmenn handlet for 10,5 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet. Dette er en økning på nesten 8 prosent sammenlignet med forrige firekvartalers periode.

Antall dagsturer har i samme periode økt fra 6,1 til 6,4 millioner, eller med 5 prosent.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag 0,5 milliarder kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt.

Tabeller: