3488_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/arkiv
3488
Økt grensehandel
statistikk
2010-05-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
grensehandel, Grensehandel, svenskehandel, harryhandel, dagsturer, handleturer, handlebeløpVarehandel, Reiseliv, Varehandel og tjenesteyting, Transport og reiseliv
false

Grensehandel1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt grensehandel

I 1. kvartal 2010 var nordmenn på 1,5 millioner dagsturer til utlandet og handlet for 2,2 milliarder kroner. Sett i forhold til 1. kvartal 2009 er dette en økning på 18 prosent i antall turer og 13 prosent i handelen på disse turene.

I de fire siste kvartaler utgjorde norsk handel i forbindelse med dagsturer til utlandet 10,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 20 prosent fra forrige firekvartalsperiode. Antall turer har i løpet av de fire siste kvartalene derimot økt med 17 prosent. Dette betyr at vi handler mer per tur enn tidligere.

Usikre tall

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, og usikkerheten rundt kvartalstallet er betydelig, om lag en halv milliard kroner. Er den totale grensehandelen et kvartal på 2 milliarder kroner, betyr det at det er 95 prosent sikkert at den sanne verdien av grensehandelen er i intervallet 1,6 til 2,4 milliarder kroner. SSB er derfor varsomme med å beskrive grensehandelens utvikling basert på kvartalstall.

Kvartalstall etter destinasjon og etter bostedsregion publiseres ikke fordi datagrunnlaget er for svakt.

Tabeller: