84353
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/ftot/arkiv
84353
Mest utleie av arbeidskraft til industrien
statistikk
2012-07-05T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
ftot, Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper, juridisk tjenesteyting, regnskapstjenester, revisjonstjenester, skatterådgivning, bedriftsrådgivning, markeds- og opinionsundersøkelser, arkitekttjenester, teknisk konsulentvirksomhet, reklamevirksomhet, medieformidling, rekruttering og utleie av arbeidskraftTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mest utleie av arbeidskraft til industrien

Foretak som driver med utleie og formidling av arbeidskraft hadde i 2010 en samlet omsetning på 22,5 milliarder kroner. Utleie av arbeidskraft til industri og produksjon utgjorde den største andelen av omsetningen, med 22,2 prosent.

Utleie av arbeidskraft til Annet kontorarbeid beløp seg i 2010 til 4,6 milliarder kroner, tilsvarende 20,5 prosent av omsetningen. Den totale omsetningen for utleie av arbeidskraft til bygge- og anleggsbransjen var på samme tid på 3,2 milliarder kroner, eller 14,4 prosent av omsetningen. De ovennevnte områdene var i likhet med 2010 også de største i 2009.

Formidling og utleie av arbeidskraft. Prosentfordeling, etter tjenestetype. Foretak. 2010

Økning innenfor medieformidling samt annonse- og reklametjenester

Foretakene som leverer medieformidlingstjenester omsatte i 2010 for 10,7 milliarder kroner. Tjenester i trykte media, samt på TV og radio utgjorde henholdsvis 33,5 og 31,3 prosent av denne omsetningen. I 2009 var tilsvarende andeler henholdsvis 32,8 og 29,8 prosent.

Reklamebyråene hadde i 2010 en omsetning på 7,3 milliarder kroner. Den dominerende tjenesten er totalleveranse av annonse- og reklametjenester. Omsetningen innenfor dette området var i 2010 på 3,2 milliarder kroner, noe som tilsvarer en andel på 43,6 prosent av den totale omsetningen til reklamebyråene. Tilsvarende tall i 2009 var henholdsvis 2,7 milliarder kroner og 40,8 prosent.

Arkitekter og tekniske konsulenter omsatte for 96 milliarder kroner

Den totale omsetningen innenfor arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet var i 2010 på 96,4 milliarder kroner. Salg av ingeniørtjenester utgjorde 58,6 prosent av omsetningen, noe som tilsvarer 56,5 milliarder kroner. Ingeniørtjenester innenfor industri og produksjon var mest dominerende, med en omsetning på 18,6 milliarder kroner, mens det ble solgt ingeniørtjenester innenfor kraft og energi for 16,9 milliarder kroner.

Arkitektene omsatte for 5,5 milliarder kroner i 2010. Salg av tjenester innenfor planlegging og tegninger for arkitektoniske formål var på 3,4 milliarder kroner, mens arkitekttjenester knyttet til utforming av byggverk utgjorde 1,1 milliarder kroner.

Andre næringer

Undersøkelsen ble for 2010 også gjennomført for næringene bedriftsrådgivning, regnskap og revisjon, juridisk tjenesteyting, samt markeds- og opinionsundersøkelser. Tall for disse næringene finnes i tabellene og i Statistikkbanken .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB